Τρίτη, 14 Αυγούστου 2012

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ


ΑΡΙΘΜ. 1117864/2297/Α0012/7-12-2007 (ΦΕΚ 2422/Β΄/24-12-2007) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

«Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων»

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ


Τρίτη, 7 Αυγούστου 2012