Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Τεκμαρτό εισόδημα και φορολογία ακινήτων.

Κοινοποιήθηκε η εγκύκλιος για τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34 του Κ.Φ.Ε. σχετικά με τον εναλλακτικό τρόπο υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας - αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες.
Πλειστηριασμοί: Τα κριτήρια για ένταξη, η απαγόρευση και οι υποχρεώσεις.

Λύση στο μείζον κοινωνικό, πολιτικό και τραπεζικό ζήτημα της αποτελεσματικής προστασίας της πρώτης κατοικίας επιχειρεί να δώσει το υπουργείο Οικονομίας μέσω ρύθμισης που έχει καταρτίσει και η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της ΕΚΤ, αναμένοντας το πράσινο φως για να κατατεθεί στη Βουλή.