Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ  

 Στον πλειστηριασμό την τιμή δεν καθορίζεται από  τον ιδιοκτήτη όπως συμβαίνει στην πραγματική αγορά, την τιμή την καθορίζουν με βάση την αντικειμενική αξία και τις εκτιμήσεις  των υπαλλήλων του πλειστηριασμού. Ο συμβολαιογράφος ανακοινώνει την αντικειμενική αξία του ακινήτου ( ένα ακίνητο δεν μπορεί να βγει σε πλειστηριασμό σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας του –εκτός από περιπτώσεις τις οποίες θα αναφέρουμε σε επόμενο άρθρο-) στον δικαστικό επιμελητή, αυτός έχει την υποχρέωση να μεταβεί στην θέση του ακινήτου και να το εκτιμήσει βλέποντάς στο εξωτερικά και εσωτερικά, κάποιες φορές βέβαια δεν είναι εφικτή η είσοδος εντός του ακινήτου.

Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Δημόσιος Αναγκαστικός Πλειστηριασμός Ακινήτου

 

  
   Πλειστηριασμός είναι η διαδικασία στην οποία επέρχεται η κινητή ή ακίνητη περιουσία ενός προσώπου ή εταιρείας λόγω αδυναμίας πληρωμής οφειλών σε τράπεζες ή ιδιώτες.
   Ο πλειστηριασμός ξεκινάει αρχικά από τον επισπεύδων (το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές) ο οποίος δίνει εντολή στον δικηγόρο του να ξεκινήσει τις νόμιμες δικαστικές διαδικασίες, 
 έπειτα από διαπραγματεύσεις με τον οφειλέτη και την ενδελεχή έρευνα του ο δικηγόρος απευθύνεται σε δικαστικό επιμελητή ο οποίος θα επιδώσει στον οφειλέτη την κατασχετήρια έκθεση ακίνητης ή κινητής περιουσίας ανάλογα. pleistisriasmoi-online.blogspot.com


Έγκαιρη ενημέρωση των μελλοντικών αποσπασμάτων πλειστηριασμών περιουσίας στα Ειρηνοδικεία Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Πλήρης ενημέρωση της διαδικασίας αγοράς ακίνητης ή κινητής περιουσίας μέσω πλειστηριασμών.