Τρίτη, 30 Ιουλίου 2013

ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

   Υπολογίστε μόνοι σας αυτόματα το κόστος και τα έξοδα εκδόσεως μίας διαταγής πληρωμής. Η διαδικασία είναι πολύ απλή.

 
Επιλέξτε από το αρχικό μενού της ιστοσελίδας www.diatagipliromis.gr το είδος του αξιόγραφου που κατέχετε και επιθυμείτε την έκδοση διαταγής πληρωμής.

Πληκτρολογήστε το ποσό που αναφέρεται στο αξιόγραφο που κατέχετε. Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτομάτως  το κόστος έκδοσης διαταγής πληρωμής από το αρμόδιο δικαστήριο με κάθε λεπτομέρεια.

Συμπληρώστε το email σας και θα σας αποσταλεί αμέσως η πλήρης ανάλυση του κόστους.

Παράδειγμα:
Ποσό επιταγής: 150000 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 2.704,94 €

Ανάλυση κόστους
Δικαστικό ένσημο
Παράβολο: 1.200,00 €
Υπέρ ΤΑΧΔΙΚ: 240 €
Ταμείο Νομικών: 120,00 €
Υπέρ ΤΥΔΕ-ΕΟΠΥΥ: 60 €
Χαρτόσημο: 28,80 €

Τέλος Απόγραφου: 162,00 €

Έξοδα Κατάθεσης
Δημιουργία φακέλλου: 5 €
Παράσταση αιτήσεως: 8,15 €
Αντίγραφα: 4 €

Αμοιβή 1ης επίδοσης:30,75 €
Αμοιβή 2ης επίδοσης:30,75 €
Οι ανωτέρω τιμές αφορούν μία επίδοση για κάθε έναν εκ των οφειλετών και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%. Σε περίπτωση θυροκολλήσεως η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή δύναται να αυξηθεί. Οι τιμές είναι για επίδοση στην Αθήνα. Εκτός Αθηνών οι τιμές είναι ανάλογες με την απόσταση. Σε περίπτωση εκτέλεσης οι επιδόσεις που απαιτούνται είναι περισσότερες και προστίθενται και τα έξοδα εκτέλεσης.

Αμοιβή δικηγόρου:815,49 € (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Πηγή: www.diatagipliromis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: