Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Πραγματογνωμοσύνες από μεσίτες

   Η σημερινή συγκυρία παρουσιάζει πολλές προκλήσεις για την Αγορά των Ακινήτων. Σήμερα όσο ποτέ στο παρελθόν οι εκτιμήσεις των ακινήτων εξαρτώνται από διαρκώς επικαιροποιημένα στοιχεία, επαγγελματική εμπειρία, χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και δέσμευση υπεύθυνης και ολόπλευρης αξιολόγησης.  Το πρόγραμμα κατάρτισης “ (BPO's) Ο ρόλος του Μεσίτη Ακινήτων στη διαδικασία της Εκτίμησης” είναι εξειδικευμένο και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους Μεσίτες Ακινήτων να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους στη σύνταξη πραγματογνωμοσυνών, μειώνοντας τους κινδύνους αστοχιών και παρέχοντας εναλλακτικές εργαλεία εκτίμησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πραγματογνωμοσύνες που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα αυξάνονται ραγδαία. Οι Μεσίτες Ακινήτων παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων, και έχουν υιοθετηθεί ευρέως ως απαραίτητο εργαλείο του κλάδου ενυπόθηκων δανείων ενώ τελευταία σε όλο τον Κόσμο αυξάνεται η χρήση των και από κυβερνητικά προγράμματα που προορίζονται τόσο σε δράσεις ενίσχυση της οικονομίας όσο και για να βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες ακινήτων να αποφύγουν τις κατασχέσεις.
   Οι πραγματογνωμοσύνες είναι απλούστερες και οικονομικότερες από τις εκτιμήσεις, επαρκούν ως στοιχεία για αρκετές περιπτώσεις και για το λόγο αυτό προτιμούνται και θα πολλαπλασιαστούν στο μέλλον δημιουργώντας μια δραστηριότητα με μεγάλο τζίρο. Μέχρι σήμερα ο επίσημος ρόλος των πραγματογνωμοσυνών στην Ελλάδα αφορούσε ένα περιορισμένο αριθμό δικαστικών υποθέσεων ενώ εκτεταμένη είναι η χρήση άτυπης δωρεάν παροχής συγκριτικών στοιχείων σε Εκτιμητές από τους Μεσίτες. Ωστόσο η δραστηριότητα αυτή προβλέπεται στο άμεσο μέλλον να δημιουργήσει επαγγελματικές ευκαιρίες ανάπτυξης και επέκτασης για τους έμπειρους Μεσίτες Ακινήτων. Οι εξειδικευμένοι Μεσίτες Ακινήτων - Πραγματογνώμονες με επαγγελματισμό και συνέπεια θα συνδέσουν τα επίκαιρα στοιχεία της Αγοράς των Ακινήτων με την εξειδικευμένη θεωρητική γνώση των Πιστοποιημένων Εκτιμητών. Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι ότι πιο σύγχρονο και μεθοδικό και έχει σχεδιαστεί από την Ένωση Μεσιτών Αμερικής (NAR) και παρέχεται από την Flexice P.C. σε συνεργασία με το Δίκτυο των Μεσιτικών Ενώσεων Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEREAN).
Για να εγγραφείτε τηλεφωνήστε στο 2118004734 ή κλικ εδώ http://goo.gl/irh70

Πηγή: realestatenews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: