Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Ξεπουλάνε τα πάντα. Εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως αρχαιολογικοί χώροι, δασικές αλλά και πάρκα. Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται η εκποίηση εκτάσεων σε Λαύριο και Τρίκαλα.

 Με το ΦΕΚ 2883/14.11.2013 τεύχος Β΄, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων με την υπ’ αριθμόν 243/7.11.2013 απόφαση της , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (Α' 152) και την τροποποίηση της υπ΄αριθμόν 224/5.11.2012 ( Β' 3006) απόφασης ΔΕΑΑ, μεταβίβασε χωρίς αντάλλαγμα στην Α.Ε. με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε» ( ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε) κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή δύο ακίνητα, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου ,στην Πουνταζέζα Δήμου Λαυρεωτικής. Συγκεκριμένα, πρόκειται για: 1. Το δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ 983 έκτασης 146.962,00 τ.μ. και 2. Το δημόσιο ακίνητο ΑΒΚ 192Α έκτασης 38.554,00 τ.μ.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΒΚ 983
1) Από αρχαιολογική άποψη ένα τμήμα του ακινήτου που έχει επιφάνεια περίπου 18,5 στρέμματα βρίσκεται εντός της θεσμοθετημένης αρχαιολογικής ζώνης Α -απολύτου προστασίας- με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ/02/22053/1046 του Υπουργείου Πολιτισμού που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/Β/11-7-1996.
2) Από δασική άποψη η έκταση έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική (της παρ. 6β, του άρθρου 3 του Ν. 998/79), σύμφωνα και με την υπ αρ. πρωτ. 1984/24-5-2004 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου, (ευρύτερης έκτασης), για την οποία έχει ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ΣτΕ και έχει εκδοθεί γι αυτό η με αρ. Ε.355/17-3-2006 του Προέδρου του Ε΄ τμήματος του Στ.Ε με τίτλο: «Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης έκδοσης αδειών και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και παρέχουν την δυνατότητα επεμβάσεων εντός της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 1984/24-5-2004 πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη Λαυρίου».

ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΑΒΚ 192Α
Από δασική άποψη, για ένα τμήμα του ακινήτου επιφανείας 11,691 στρεμμάτων, ισχύει επίσης, ότι η έκταση έχει χαρακτηριστεί ως χορτολιβαδική (της παρ. 6β, του άρθρου 3 του Ν. 998/79), σύμφωνα και με την υπ αρ. πρωτ. 1984/24-5-2004 πράξη χαρακτηρισμού του δασάρχη Λαυρίου, (ευρύτερης έκτασης), για την οποία έχει ασκηθεί αίτηση αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ΣτΕ και έχει εκδοθεί γι αυτό η με αρ. Ε.355/17-3-2006 του Προέδρου του Ε΄ τμήματος του Στ.Ε με τίτλο: «Προσωρινή διαταγή απαγόρευσης έκδοσης αδειών και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί και παρέχουν την δυνατότητα επεμβάσεων εντός της έκτασης για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 1984/24-5-2004 πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη Λαυρίου», ενώ το υπόλοιπο τμήμα έχει αποχαρακτηρισθεί με προγενέστερες πράξεις και κατέχεται από ιδιώτες. Και τα δύο ακίνητα έχουν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔ και Δήμου Λαυρεωτικής για την ανάπλαση και διαχείριση δημόσιων ακινήτων αρμοδιότητας Κ.Υ. Ανατολικής Αττικής, με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου 2009. Σύμφωνα με αυτό, τα ακίνητα που θα προέκυπταν από μελέτη αξιοποίησης της Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τον Δήμο, θα χρησιμοποιούνταν για τις ανάγκες των κατοίκων του Δ. Λαυρεωτικής, κοινωνικές και οικονομικές, καθώς και για την εξασφάλιση εσόδων για την ΚΕΔ και το Ελληνικό Δημόσιο. Σημειώνεται ότι οι εκτάσεις προς πώληση για τουριστική εκμετάλλευση, αφορούν αρχαιολογικούς χώρους και μάλιστα ζώνες Α απολύτου προστασίας καθώς και δασικές εκτάσεις.

Τρίκαλα
Τίθενται προς πώληση :
1. Οικόπεδο 336 στρεμμάτων στην περιοχή της Καλαμπάκας
2. Δύο όμορα οικόπεδα στον συνοικισμό Λιλή του Δήμου Πύλης, συνολικής έκτασης 188,5 στρεμμάτων
3. Οικόπεδο 66,7 στρεμμάτων στην Πηνειάδα του Δήμου Φαρκαδόνας.
Στο οικόπεδο της Πηνειάδας έχει εγκατασταθεί γραμμή μεταφοράς του δικτύου της ΔΕΗ, ενώ τα οικόπεδα σε Πύλη και Καλαμπάκα είναι παραποτάμια αγροτεμάχια. Το μεν πρώτο (στον συνοικισμό Λιλή) προορίζονταν για πάρκο, ενώ το δεύτερο στην Καλαμπάκα λειτουργούσε ως χωματερή και έχει αποκατασταθεί περιβαλλοντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: