Κυριακή, 18 Μαΐου 2014

ΨΗΦΙΑΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

Αλλαγές στον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). 

Μέχρι το 2020 προβλέπεται η δημιουργία ψηφιακού χάρτη με όλες τις πληροφορίες που αφορούν την ιδιοκτησία, τη δόμηση, την προστασία ή εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας. Στον χάρτη θα καταγραφούν όλες οι χρήσεις γης (δασικές, αγροτικές, προστασίας της φύσης, σχέδια πόλης, αρχαιολογικοί χώροι) καθώς και οι διοικητικές πράξεις που αφορούν την γη (απαλλοτριώσεις, αναδασμοί – διανομές, οριοθετήσεις αιγιαλού κλπ). Στόχος, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ, είναι οι πολίτες και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν και πού. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ανά δήμο, ψηφιακών σχεδίων με κάθε πληροφορία απαραίτητη για την έκδοση πράξεων της διοίκησης. Ολες αυτές οι «γεωχωρικές», όπως ονομάζονται, πληροφορίες θα αποτυπώνονται στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου και θα τηρούνται σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα στο ΥΠΕΚΑ. Επίσης, στο νομοσχέδιο προβλέπεται η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής από ανώτατους δικαστικούς, καθηγητές ΑΕΙ, στελέχη της διοίκησης, ειδικευμένους επιστήμονες, για την κωδικοποίηση της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας. Ως βασικός στόχος του νέου νομοθετήματος, αναφέρεται ο εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής και η προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας, η απλοποίηση των διαδικασιών, η διάκριση των επιπέδων σχεδιασμού και η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων. Με προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί στην συνέχεια, θα θεσμοθετηθούν νέα εργαλεία πολεοδόμησης και νέα όργανα για την άσκηση της χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: