Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ασαφής ο νόμος του ΤΧΣ, πολύ χαμηλές οι τιμές των ΑΜΚ των τραπεζών – Προσοχή στις πωλήσεις μετοχών από ομολογιούχους

Ο νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών που κατατέθηκε στην Βουλή 30 Οκτωβρίου εμπεριέχει τόσες πολλές ασάφειες που κανείς δεν έχει γίνει σοφότερος…για το τραπεζικό σύστημα.

  Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν προκαθορίστηκε η συμμετοχή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων και των κοινών μετοχών από το ΤΧΣ αλλά η ασάφεια αυτή δεν αρέσει στην αγορά.
Η πρόταση του ΤΧΣ ήταν το 75% του δυσμενούς σεναρίου να καλυφθεί με cocos και το 25% με κοινές μετοχές.
Όμως ο νόμος ορίζει ότι…την απόφαση για την αναλογία μετατρέψιμων ομολογιακών και μετοχών θα την ορίζει εκάστοτε το υπουργικό συμβούλιο.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ισχύει και το 75% προς 25% ομόλογα προς μετοχές αλλά μπορεί να ισχύει και οτιδήποτε άλλο κατά περίπτωση.
Η ασάφεια αυτή δεν αρέσει στην αγορά γιατί ο ιδιώτης μέτοχος δεν έχει καθαρή εικόνα της πρόκλησης που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
Π.χ. με σχέση 75% cocos προς 25% μετοχές στο δυσμενές σενάριο για το ΤΧΣ θα αντιμετωπιστεί ευνοϊκά από τον ιδιώτη μέτοχο….
Όμως μια σχέση 50% προς 50% προφανώς και θα αντιμετωπιστεί αρνητικά.
Είναι προφανές ότι ο νομοθέτης σκόπιμα άφησε το πιο βασικό στοιχείο του νόμου ασαφές, καθώς το κράτος η κυβέρνηση θέλει να διατηρήσει τον έλεγχο των τραπεζών, διασφαλίζοντας το ελάχιστο 20% ή το ποσοστό που θα καθορίσει κατά περίσταση.
Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η σχέση cocos προς μετοχών για το ΤΧΣ θα είναι 75% προς 25%.
Με όσο περισσότερα μετατρέψιμα ομολογιακά συμμετάσχει το ΤΧΣ στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών του δυσμενούς σεναρίου τόσο μεγαλύτερο ποσοστό θα αποκτήσουν οι ιδιώτες μέτοχοι καθώς το ΤΧΣ θα υποστεί απίσχναση, dilution, αραίωση.
Ο νόμος λοιπόν σκόπιμα είναι ασαφής και η ασάφεια δεν αρέσει στους ιδιώτες επενδυτές.
Ωστόσο στον νόμο ορίζεται ότι αν οι προνομιούχες μετοχές μετατραπούν σε κοινές τότε αυτομάτως θα μεταφερθούν τα δικαιώματα των μετοχών αυτών στο ΤΧΣ.
Το δεύτερο στοιχείο που ο νόμος δεν προσδιορίζει επακριβώς είναι οι ΑΜΚ που θα υλοποιηθούν θα είναι για το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών των stress tests τα 14,4 δισεκ. ή θα ακολουθηθεί άλλη στρατηγική;

Πολύ χαμηλές τιμές ΑΜΚ

Έχουμε πολλές φορές αναφέρει ότι το βασικό κίνητρο αυτών των αυξήσεων κεφαλαίου είναι οι πολύ χαμηλές τιμές.
Όσο πιο χαμηλές είναι οι τιμές των ΑΜΚ τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα επιτυχίας.
Γιατί;
Οι λόγοι είναι δύο.
1)Αν μηδενιστεί η αξία των τραπεζών στο χρηματιστήριο όπως ήδη έχει συμβεί, οι ιδιώτες μέτοχοι που θα καλύψουν τουλάχιστον 4 δισεκ. αυξήσεων κεφαλαίου θα αυξήσουν τα ποσοστά τους αλλά θα είναι σαν να αγοράζουν τα υπάρχοντα – όχι τα νέα που θα τοποθετηθούν – αλλά τα υπάρχοντα σχεδόν δωρεάν.
2)Για να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής ενός μετόχου μπορεί να συμβεί με δύο τρόπους με αυξημένη συμμετοχή ή με πολύ χαμηλή τιμή.
Αν συνδυάζονται και οι δύο λόγοι το όφελος για τον ιδιώτη μέτοχο αυξάνεται.

Θεωρητικές τιμές αν υλοποιούνταν οι ΑΜΚ 30/10/2015


Τράπεζα
Τρέχουσα τιμή 30/10/2015
  Πιθανές τιμές ΑΜΚ προ reverse split  
Reverse split
Τιμή ΑΜΚ 2014
Εθνική
0,6360
0,38
-
2,20
Πειραιώς
0,0880
0,06-0,05
1 προς 10
1,70
Eurobank
0,0280
0,018 – 0,02
1 προς 50
0,31
Alpha
0,1140
0,08-0,07
1 προς 10
0,65
Attica bank
0,0280
0,01-0,015
1 προς 50
-

Προσοχή – Έρχονται πωλήσεις μετοχών από τους ομολογιούχους

Στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης συμμετέχουν το ΤΧΣ, οι ιδιώτες επενδυτές και οι ομολογιούχοι.
Από τις προσφορές ανταλλαγής που έχουν υποβάλλει οι τράπεζες έως τώρα προκύπτει ένα γενικό συμπέρασμα.
Οι κάτοχοι ομολογιακών μειωμένης εξασφάλισης tier 1 έχουν τις χαμηλότερες προσφορές.
Οι κάτοχοι των ομολογιακών μειωμένης εξασφάλισης tier 1 έχουν προσφορές στο 80% της ονομαστικής αξίας του ομολόγου.
Οι κάτοχοι senior bond κοινών ομολογιακών μπορούν να ανταλλάξουν τα ομόλογα στο 100% της ονομαστικής τους αξίας.
Όμως οι ομολογιούχοι δεν είναι επενδυτές χρηματιστηρίου.
Πολλά ταμεία και ξένα funds εκ του καταστατικού τους μπορεί να συμμετάσχουν στις προσφορές ανταλλαγής αλλά θα πουλήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν με τις ΑΜΚ....
Αν τα ομόλογα που θα ανταλλαγούν είναι περίπου 2 δισεκ. αυτό σημαίνει ότι ένα αξιόλογο ποσοστό – προφανώς όχι όλα – όταν ανταλλαχθούν με τις νέες μετοχές στις τιμές των ΑΜΚ… θα πουληθούν.
Τότε μπορεί να ασκηθεί πίεση στο χρηματιστήριο και στις τράπεζες γιατί οι ομολογιούχοι του παρελθόντος και μελλοντικοί μέτοχοι μπορεί να πουλάνε μετοχές των τραπεζών.
Το φαινόμενο αυτό συνέβη με την τράπεζα Κύπρου και θα συμβεί και στις ελληνικές τράπεζες.
Θα χρειαστεί χρόνος για να σταθεροποιηθούν οι τραπεζικές μετοχές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: