Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

Ρύθμιση δανείου ή Πλειστηριασμό ακινήτου προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΤτΕ

   
Η έννοια του “"συνεργάσιμου" δανειολήπτη μπαίνει σε εφαρμογή. Εξαναγκασμός σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ρυθμίσεις. Αυστηρές και αντικειμενικές διαδικασίες από τις τράπεζες. Σε 15 μέρες θα πρέπει οι δανειολήπτες που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση να βρεθούν στα γκισέ τις τράπεζας. Τα πακέτα των ρυθμίσεων. Απειλή για πλειστηριασμούς σε "μη συνεργάσιμους" δανειολήπτες.
   Σε στενό κλοιό βάζει τους δανειολήπτες, φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που έχουν δάνεια σε καθυστέρηση, η τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας προκειμένου να τους εξαναγκάσει να συνεργαστούν με τις τράπεζες και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.

   Οι ρυθμίσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1)Βραχυπρόθεσμες με ισχύ έως 2 χρόνια, 2)Μακροπρόθεσμες με διάρκεια άνω των 2 ετών και 3)Οριστικής διευθέτησης που προβλέπουν έως και την οριστική ολική διαγραφή της οφειλής
ADVERTISEMENT
   Ειδικότερα, η τροποποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας δίνει 6μηνη παράταση στους υπερήμερους οφειλέτες για να συνεργαστούν με τις τράπεζες και να ρυθμίσουν τα δάνειά τους ακολουθώντας τις διαδικασίες που προβλέπει ο Κώδικας. Αυτός εν ολίγοις είναι ο στόχος της απόφασης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννη Στουρνάρα, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 15 Οκτωβρίου 2015. Η τροποποιητική απόφαση δεν περιλαμβάνει αναθεώρηση του προηγούμενου Κώδικα. Ωστόσο, αναμένεται η αναθεώρησή του το προσεχές διάστημα, καθώς έχει συμφωνηθεί με τους εταίρους δανειστές της χώρας να γίνουν συγκεκριμένες αλλαγές.

   Η απόφαση του Διοικητή της ΤτΕ προβλέπει την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών, για δανειολήπτες όλων των κατηγοριών (στεγαστικά, καταναλωτικά, επιχειρηματικά) που έχουν καθυστερήσει οφειλές έστω και για έναν μήνα. Οι τράπεζες θα ξεκινήσουν άμεσα να αποστέλλουν ειδοποιητήρια για καλούν τους οφειλέτες -που έχουν καθυστερήσει τη δόση τους για 30 ημέρες και πάνω- να πάνε στα γκισέ των τραπεζών, να προσκομίζουν τα οικονομικά τους στοιχεία και να συμφωνήσουν σε ένα από τα μοντέλα ρύθμισης για το δάνειό τους.

   Εφόσον οι δανειολήπτες ακολουθήσουν πιστά αυτή τη διαδικασία, χαρακτηρίζονται “συνεργάσιμοι” και δεν θα απειλούνται με εξώδικα. Όμως, για να κριθούν ως “συνεργάσιμοι” θα πρέπει από τη στιγμή που λάβουν την επιστολή να πάνε στις τράπεζες μέσα σε 15 ημέρες. Σημειώνεται ότι πριν την τροποποίηση του κώδικα οι τράπεζες έστελναν τις επιστολές αυτές στις 45 ημέρες καθυστέρησης και έφτανε στις 60 μέρες καθυστέρησης με την περίοδο ανταπόκρισης του πελάτη. Αυτό ωστόσο ήταν θεωρητικό, διότι η διαδικασία δεν είχε τηρηθεί πιστά από καμία από τις δύο πλευρές, αφού τον Ιούνιο που προβλεπόταν να ξεκινήσει επιβλήθηκε το capital control και “πάγωσαν” σχεδόν τα πάντα.

   Από την άλλη πλευρά, αν ο δανειολήπτης (είτε είναι φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση) δεν ανταποκριθεί στο προβλεπόμενο διάστημα στο “κάλεσμα” της τράπεζας, θα λάβει και νέα, δεύτερη επιστολή από την τράπεζα. Εφόσον δεν ανταποκριθεί ούτε στη δεύτερη επιστολή, ο δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως μη συνεργάσιμος και η τράπεζα έχει το δικαίωμα να βγάλει το προσημειωμένο ακίνητο στον πλειστηριασμό της μοναδικής του κατοικίας.

   Η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30ή Δεκεμβρίου 2015 για τις περιπτώσεις δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε και μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2015 καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερολογιακών ημερών. Για δάνεια που θα βρεθούν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 30 ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, ο νέος Κώδικας προβλέπει ότι η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση θα αποστέλλεται από την τράπεζα εντός 15 ημερών, από την συμπλήρωση του ένα μήνα καθυστέρησης.
Από τη διαδικασία εξαιρούνται εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης.

   Συγκεκριμένα, με την απόφαση 148/10/5.10.2015 της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 15 Οκτωβρίου, προβλέπεται ότι:
Η ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε εργάσιμων ημερών στον δανειολήπτη να  ενταχθεί στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, υποβάλλοντας στην τράπεζα:
(α) εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, την "Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης",
(β) εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία τα οποία ζητούνται από το ίδρυμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας νομικού προσώπου
   Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του οφειλέτη αποστέλλεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών προειδοποιητική επιστολή της τράπεζας και ο αποχαρακτηρισμός αυτών ως συνεργάσιμων μπορεί να έχει συνέπεια το εκπλειστηρίασμα της μοναδικής κατοικίας τους.

   Για τα δάνεια που περιέρχονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερών μετά την 15η Δεκεμβρίου 2015, η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση αποστέλλεται εντός δεκαπέντε ημερών από το χρόνο συμπλήρωσης της καθυστέρησης των τριάντα ημερολογιακών ημερών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: