Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

Μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής ύψους 31,6 εκατ. ευρώ σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και νότιο Ιόνιο

Συνολικά 13 υποθέσεις φοροδιαφυγής ύψους 31,6 εκατ. ευρώ ανακάλυψε σε ελέγχους της η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Νότιων Ιονίων Νήσων.
Αναλυτικά πρόκειται για τις εξής υποθέσεις:
1. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 9.642.561 ευρώ, που διαπιστώθηκε μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

2. Δικηγόρος προσαύξησε την περιουσία της κατά 5.840.120,85 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

3. Επιχείρηση αγοραπωλησίας ακινήτων υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 4.452.159,75 ευρώ, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

4. Αγρότης προσαύξησε την περιουσία του κατά 4.257.663,00 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

5. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε η μη υποβολή δήλωσης φόρου δωρεάς και η ανακριβής δήλωση μεταβίβασης ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 1.967.479,96 ευρώ.

6. Ανεπάγγελτος υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 900.000 ευρώ, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

7. Εμπορος πτηνών προσαύξησε την περιουσία του κατά 604.504 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

8. Από έλεγχο σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται μόνο εκτός Ελλάδας, διαπιστώθηκε, η μη υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η μη τήρηση λογιστικών βιβλίων, η μη έκδοση φορολογικών στοιχείων συνολικής καθαρής αξίας 2.789.180,40 ευρώ.

9. Οικοδομική επιχείρηση εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 645.680,77 ευρώ.

10. Επιχείρηση οδικών μεταφορών εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 169.200 ευρώ.

11. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 130.332 ευρώ.

12. Εμπορος παλαιών σιδήρων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 114.087,15 ευρώ.

13. Επιχείρηση παραγωγής ειδών αρτοποιίας δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 127.514 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: