Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015

Οι προτάσεις των μεσιτών για τα μη εξυπηρετούμενα

Τις δικές τους προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων κατέθεσαν χθες οι μεσίτες ακινήτων,
μέσω της ΟΜΑΣΕ (Ομοσπονδία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος), τονίζοντας ότι δεν αν υπάρξει βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες, σε δύο χρόνια, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα ανέλθουν από το 40% που είναι σήμερα, στο 65% του συνόλου των δανειοδοτήσεων.

Κοινός παρονομαστής των προτάσεων της ΟΜΑΣΕ είναι ότι θα πρέπει κατ’ αρχάς να γίνει άμεση επανεκτίμηση όλων των ενυπόθηκων μη εξυπηρετούμενων δανείων από ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές ή μεσίτες αστικών συμβάσεων, με εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών στην αγορά και όχι από υπαλλήλους εκτιμητές των τραπεζών. Αντικείμενο των εκτιμήσεων θα πρέπει να είναι η διατύπωση των όρων και του υπολειπόμενου κεφαλαίου των δανείων, αλλά και ο καθορισμός των δόσεων, με βάση πλέον την τρέχουσα εμπορική αξία τους, προκειμένου έτσι να γίνουν βιώσιμα. Σύμφωνα με την ΟΜΑΣΕ, μια τέτοια κίνηση θα είχε ως αποτέλεσμα το 50%-60% των «κόκκινων» δανείων να γίνει βιώσιμο.

Για το υπόλοιπο 40%-50% των περιπτώσεων, προτείνεται να δοθεί η εναλλακτική επιλογή στους οφειλέτες που δεν μπορούν να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό, να παραδώσουν οικειοθελώς τα ακίνητα σε εύλογο χρόνο (δίχως τη χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και κοστοβόρα διαδικασία του πλειστηριασμού) στην κατάσταση που αυτά βρίσκονται και λειτουργούν σήμερα και όχι κατεστραμμένα, με την προϋπόθεση της διαγραφής του συνόλου του υπολειπόμενου δανεισμού που είχε δοθεί για το συγκεκριμένο ακίνητο, ώστε οι τράπεζες να περιοριστούν στην άμεση εκμετάλλευση του ενυπόθηκου ακινήτου του μη εξυπηρετούμενου δανείου και να μη στραφούν εναντίον άλλων περιουσιακών στοιχείων όσων δανειοληπτών βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής του δανείου τους.

Η ΟΜΑΣΕ πήρε θέση και στο ενδεχόμενο πώλησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων στα κερδοσκοπικά distress funds, κάνοντας λόγο για λάθος. Αν όμως δεν αποφευχθεί κάτι τέτοιο, προτείνει να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας εξαγοράς εκάστου δανείου από τον δανειολήπτη με τίμημα 10% υψηλότερο της τιμής που αγοράζεται το δάνειο από το εκάστοτε fund.

Δεν υπάρχουν σχόλια: