Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Μπάχαλο στους ελέγχους για φορολογίες ακινήτων

Παραλείψεις, λανθασμένη ή και ανεπαρκή αξιοποίηση των στοιχείων που εξασφάλισε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) για σκοπούς επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας εντοπίζει στην ετήσια έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας προς το Τμήμα Φορολογίας.
Όπως αναφέρει στην έκθεση του ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης, το Τμήμα έχει προχωρήσει σε μερική και όχι καθολική αξιοποίηση των στοιχείων που εξασφάλισε από το ΤΚΧ για σκοπούς επιβολής φορολογίας ακίνητης ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, πέραν των φορολογιών που επιβλήθηκαν για τα έτη 2013 και 2014, το Τμήμα φαίνεται να μην έχει αξιοποιήσει πλήρως, τουλάχιστο στο παρόν στάδιο, την πληροφόρηση που κατέχει αναφορικά με ακίνητη ιδιοκτησία που αφορά σε προηγούμενα έτη και σε αρκετές περιπτώσεις που φαίνεται να προκύπτει φόρος, το Τμήμα δεν έχει επιβάλει σχετικές φορολογίες προηγούμενων ετών με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων.

 Μεγάλη διαφορά στην αξία ακίνητης ιδιοκτησίας
Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου υπήρχε μεγάλη διαφορά μεταξύ της αξίας της περιουσίας σε τιμές 1.1.1980 επί της οποίας επιβλήθηκε φορολογία για το έτος 2012 ή/και προηγούμενα έτη και της αξίας επί της οποίας επιβλήθηκε φορολογία για το έτος 2013. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση εταιρείας ιδιοκτήτριας ξενοδοχείου και συγκροτήματος τουριστικών διαμερισμάτων στον Πρωταρά, στην οποία για το έτος 2013 επιβλήθηκε φορολογία σε αξία περιουσίας ύψους €3.622.235 σε τιμές 1.1.1980 ενώ για το έτος 2012 επιβλήθηκε φορολογία σε αξία €387.243, δηλαδή σε μειωμένη αξία κατά €3.234.992.
Αναφέρεται επίσης η περίπτωση εταιρείας στην οποία για το έτος 2013 επιβλήθηκε φορολογία σε αξία περιουσίας ύψους €1.710.000 σε τιμές 1.1.1980, ενώ για το έτος 2012 επιβλήθηκε φορολογία σε €189.655, δηλαδή σε μειωμένη αξία κατά €1.520.345.

Για τα έτη 2002-2012 το Τμήμα επέβαλε φορολογίες σε ακίνητη ιδιοκτησία αξίας €546.325 αντί €4.102.345, με αποτέλεσμα υπολογιζόμενη απώλεια φόρου συνολικού ποσού €168.000 περίπου. Αναφέρεται επίσης η περίπτωση εταιρείας η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΚΧ που στάλθηκαν στο Τμήμα, στις 17.7.2001 ενέγραψε επ΄ ονόματι της χωράφι στον Δήμο Παραλιμνίου στο οποίο φαίνεται να ανεγέρθηκε κτίριο, η αξία του οποίου εκτιμήθηκε στις 16.7.2001 €1.623.171 σε τιμές 1.1.1980. Το Τμήμα επέβαλε φορολογία ακίνητης ιδιοκτησίας μόνο για τα έτη 2012 - 2014, ενώ φαίνεται να μην επέβαλε φορολογίες για τα έτη 2002 - 2011 με αποτέλεσμα απώλεια φόρου συνολικού ποσού €51.000 περίπου.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση εταιρείας η οποία στις 14.5.1997 ενέγραψε επ΄ ονόματι της χωράφι το οποίο υπόκειται σε φορολογία από το φορολογικό έτος 1998. Για τα έτη 1998 - 2012 το Τμήμα επέβαλε φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας σε αξία ύψους €205.032 σε τιμές 1.1.1980 ενώ κατά τη διενέργεια εκτίμησης που έγινε σε τιμές 1.1.1980 η αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε σε €4.271.503, αξία στην οποία επιβλήθηκε φορολογία μόνο για τα έτη 2013 και 2014. 
 
 Επανεκτιμήσεις ακινήτων από το ΤΚΧ σε τιμές 1.1.1980
 Εντοπίστηκαν περιπτώσεις όπου το ΤΚΧ προχώρησε σε επανεκτίμηση ακινήτων και καθορισμό εκ νέου της αξίας τους σε τιμές 1.1.1980. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η περίπτωση εταιρείας η οποία είναι ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης δύο οικοπέδων στην Λευκωσία. Σύμφωνα με στοιχεία του ΤΚΧ, όπως αυτά στάλθηκαν στο Τμήμα Φορολογίας, η συνολική αξία των εν λόγω τεμαχίων σε τιμές 1.1.1980 ανερχόταν σε €117.894, ποσό επί του οποίου επιβλήθηκαν φορολογίες ακίνητης ιδιοκτησίας για τα έτη 2013 και 2014. Σχετικά αναφέρεται ότι στις 28.11.2014 το ΤΚΧ προχώρησε σε επιτόπια επιθεώρηση των ακινήτων επί των οποίων τα έτη 2011 και 2012 ανεγέρθηκε εξαώροφο κτίριο με κατάστημα στο ισόγειο, γραφεία στους πέντε ορόφους και διαμέρισμα στον έκτο όροφο , του οποίου η αξία επανεκτιμήθηκε στο ποσό των €546.600 (γη και κτίρια) σε τιμές 1.1.1980. Όπως μάς πληροφόρησε ο Έφορος το Τμήμα ζήτησε σχετικά στοιχεία από το ΤΚΧ τον Σεπτέμβριο 2014 καθώς επίσης από το Τ.Υ.Π τον Ιανουάριο 2015 τα οποία αναμένονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: