Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Τι θα ισχύσει μάλλον για τους πλειστηριασμούς απο 1-1-2016

-Τιμής πρώτης προσφοράς του ακινήτου θα ορίζεται η εμπορική αξία
 

-Η τράπεζα μπορεί να πάρει το ακίνητο στην τιμή πρώτης προσφοράς εφόσον το ζητήσει.
 

-Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστούν πλειοδότες τότε με απόφαση Δικαστηρίου μπορεί να πωληθεί ελεύθερα μέχρι και με δόσεις στην Τράπεζα ή σε τρίτον
 

-Καθορίζονται ώρες και ημέρες επίσκεψης στο ακίνητο για τους ενδιαφερόμενους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: