Κυριακή, 8 Νοεμβρίου 2015

Η κατανομή της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων

Με βάση αυτόν τον πίνακα η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να αναδιανείμει τα φορολογικά έσοδα μέσω ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: