Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Μισθωτήρια Ακινήτων(Κτιρίων) : Μόνο Με Ενεργειακό Πιστοποιητικό ΠΕΑ…

Από 1.1.2016 θα είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται.Υποχρεωτική είναι πια η αναγραφή του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- στη «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», δηλαδή στα Μισθωτήρια που υποβάλλονται μέσω taxisnet .
Συγκεκριμένα με το Άρθρο 58 παρ. 3  του Ν. 4342/2015 , ορίζεται ότι ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).
Μάλιστα η εν λόγω διάταξη έχει εφαρμογή από την ημέρα ισχύος του Νόμου , δηλαδή από τις 09/11/2015 και αφορά παράλληλα και τις μεταβιβάσεις ακινήτων εκτός από τις Μισθώσεις.

Να θυμίσουμε ότι συνεχίζει να είναι υποχρεωτική η έκδοση του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- για εκμισθούμενα ακίνητα 50τμ και άνω , αλλά η αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια παρέμενε προαιρετική.

Έτσι από τις 09/11/2015 είναι ανέφικτη η υποβολή  «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» (Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο) , αν δεν αναγράφεται σε αυτή ο αριθμός πρωτοκόλλου του “Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ-.
Μάλιστα η ισχύς της διάταξης αυτής , έρχεται να διαψεύσει τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού είχε “παγώσει” για τα ακίνητα 50τμ και άνω.

Επίσης, να επισημάνουμε πως δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης , η έκδοση νέου ”Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης” -ΠΕΑ- ‚ ενώ σε περίπτωση που ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται εκ νέου έκδοση Πιστοποιητικού.

Τέλος δε , από 1.1.2016 θα είναι πλέον  υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότερα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται , άρα και υποχρεωτική η δήλωση του στα Ηλεκτρονικά Μισθωτήρια από την ίδια ημερομηνία.Δεν υπάρχουν σχόλια: